Winnaar Stuk van het Jaar 2014

‘All you need is love’

Tresoar  »

Augustus 1811. Vanuit het Franse legerkamp bij Boulogne stuurt de dienst-plichtige Friese militair Romke Eelkes Zandstra, een brief naar zijn geliefde Sjoukje Hendriks in Eestrum. De omstandigheden in de legerplaats zijn erbarmelijk, maar Romke probeert Sjoukje gerust te stellen: “Mijn geliefde en teer beminde minnaresse ik laat u weten dat ik nog redelijk in orde ben en hope en wense van U hetzelfde. Zoo het anders was het zou mijn van harten leed zijn.”Romke heeft zijn verloofde nooit weer gezien; hij stierf aan het front in Polen.
Deze ‘liefdesbrief’ van een door heimwee gekwelde Friese militair, die zijn geliefde niet ongerust wilde maken, is de winnaar van Stuk van het Jaar 2014.