Op maandag 28 januari stonden auteursrechtenorganisatie Pictoright en het Stadsarchief Rotterdam voor de Rotterdamse rechtbank. Pictoright heeft het Stadsarchief gedaagd omdat het archief de digitale beeldbank materiaal bevat waarvan het Stadsarchief de auteursrechten niet heeft en waarvoor ze nog geen regeling met de rechthebbenden heeft kunnen treffen. Het Stadsarchief spant zich, net als andere archiefinstellingen, tot het uiterste in om de rechthebbenden op te sporen en met hen goede afspraken te maken over het gebruik van hun werk. Elke rechthebbende die zich meldt, kan desgewenst eisen dat zijn werk uit de beeldbank wordt verwijderd of dat voor het gebruik een redelijke vergoeding wordt betaald. De ervaring van Rotterdam en andere instellingen leert, dat de meeste rechthebbenden blij zijn dat hun werk via beeldbanken onder de aandacht en binnen het bereik van het publiek komt. Zij bereiken vrijwel altijd probleemloos overeenstemming met de archieven en velen zien vrijwillig af van een vergoeding. Pictoright, een zogeheten collectieve beheerorganisatie, stuurt echter aan op collectieve afspraken waarin archiefinstellingen tegen hoge bedragen alle rechten en bloc kunnen afkopen. Pictoright vertegenwoordigt echter lang niet alle makers en bovendien zijn de makers, zoals hierboven geschetst, zelf lang niet altijd uit op een vergoeding. Daarom hebben het Stadsarchief Rotterdam en verschillende andere archiefinstellingen besloten een dergelijke overeenkomst niet af te sluiten. Via de rechter wil Pictoright het Stadsarchief alsnog dwingen een overeenkomst aan te gaan. Totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, staat de Rotterdamse beeldbank deels ‘op zwart’ en kan het publiek, jij dus, er niet optimaal gebruik van maken. En als Pictoright wint, zal het moeilijk, zo niet onmogelijk, worden om beeldbanken gratis beschikbaar te stellen aan het publiek. Dat is meer dan jammer. Bewustwording is het begin van verandering. Daarom informeren we je via OnsDNA.nl ook graag over dit soort zaken. Laat je stem horen: als archiefgebruiker ben je immers belanghebbend!