#HistoryPost

Met bovenstaande trefwoord lanceerde Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden, in maart van dit jaar via de social media een nieuw brievenproject. Doel hiervan  is om te laten zien dat er in archieven, musea, oudheidkamers, maar ook bij mensen thuis boeiende brieven of brievenverzamelingen worden bewaard. Brieven met een uiteenlopende inhoud, maar allemaal vertellen ze een verhaal van de tijd waarin ze zijn geschreven. Soms geven ze een inkijkje in een privégebeurtenis, maar net zo goed kan een brief exemplarisch zijn voor een gebeurtenis die het persoonlijke overstijgt. Maar altijd is het de toon, de nuance, de stijl van de schrijver die de brief als egodocument zo onderscheidend en boeiend maakt. Op een speciale pagina op facebook verzamelt Tresoar alle verhalen.

Tresoar daagt erfgoedinstellingen, maar ook privépersonen uit om aan dit brievenproject mee te doen en hun brieven te delen op Facebook.

Nederlandstalige brief van ‪#‎Voltaire

brief_voltaire

Omstreeks augustus 1743 schreef de Franse filosoof Voltaire een brief in het Nederlands. In deze periode woonde hij in Brussel. Het is bekend dat hij gedurende zijn leven De Republiek meerdere keren heeft bezocht en zich de taal kennelijk eigen heeft gemaakt. Het schrijven is een reactie op een vertaling in het Nederlands die P. A. de Huybert van Kruiningen maakte van een door Voltaire geschreven lofdicht op de Friese politicus Willem v…an Haren (1710-1768). De brief werd in 2007 door de Leidse onderzoeker C. D. van Strien ontdekt in de collectie van Tresoar. Gezien de spelfouten, had de Franse wijsgeer nogal wat moeite met de taal. De letterlijk vertaling van de tekst luidt:

Mijnheer,

uwe vertaalling is better dan de anderen, maar ge had t dar van de recht copy neet. Ik heb de eer van ze w (u) te senden. W (U) aenmerking op den onderdaen die zich met om zicthicheid moet gedragen is al te waragtigt. Die op deze worden vivre sans maître zoud geground zyn, indeen, die uitdrukking bedeude [??] zonder wetten, zonder wet houders, maar het bedeut zonder despotik meester, zonder een alleen-heer-schigge regeering.

We hopen natuurlijk dat er in de toekomst nog een Friestalig briefje opduikt van deze Franse wijsgeer.

Lees de voltaire.pdf 

History Post 410x400 Logo