Geschiedenislokaal.nl

Geschiedenislokaal.nl is een educatief platform waar plaatselijke (culturele) erfgoedinstellingen, zoals archieven, musea en bibliotheken, op een aantrekkelijke manier historische bronnen kunnen aanbieden voor gebruik in het onderwijs. Het digitaal lokaal is ontwikkeld op initiatief van het Noord-Hollands Archief.

geschiedenislokaal01

Aanleiding voor de ontwikkeling van Geschiedenislokaal.nl was de aanhoudende vraag van docenten naar digitale informatiebronnen ter verdieping van de geschiedenisles. Het Regionaal Archief Tilburg raakte al snel enthousiast van de Haarlemse ideeën en haakte aan. Door samenvoeging van de educatiebudgetten van de twee instellingen, kon in 2014 gestart worden met de bouw van de website. Op 22 januari werden de websites van Geschiedenislokaal023.nl en Geschiedenislokaal013.nl gelijktijdig gelanceerd in resp. Haarlem en Tilburg.

Het doel van de site(s) is leerlingen in het voortgezet onderwijs vertrouwd laten raken met het lokale culturele erfgoed als primaire bron van kennis over de (lokale) geschiedenis, of het nu gaat om een schilderij, archiefstuk of archeologische vondst. De bronnen worden per thema afzonderlijk aangeboden. Leerlingen kunnen de bronnen delen op social media en (gratis) downloaden op hoge resolutie voor gebruik op bijvoorbeeld het digibord of in werkstukken. Om oude handgeschreven documenten in begrijpelijke vorm aan te bieden, is een speciale ‘transscriptie’ tool ontwikkeld. Over de eigenlijke bron wordt een balkje geplaatst, met daarin de transcriptie of hertaling van de tekst.

transcriptie_geschiedenislokaal

Een uitdrukkelijke wens is om leerlingen ook daadwerkelijk aan de slag te laten gaan met de bronnen. Daarvoor worden verschillende interactieve tools ontwikkeld. Naar verwachting zijn deze tools in september 2015 gereed en beschikbaar op Geschiedenislokaal.nl